Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng từ ngày 28/6/2021