Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng từ ngày 14/6/2021