Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng từ ngày 07/6/2021