• NGÔ THỊ MỸ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0939 863 067
  • Email:
   ngothimyhanh.c3mx@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ CẨM GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0945 483 999
  • Email:
   nguyenthicamgiang.c3mx@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN BẠCH NHẠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939 444 638
  • Email:
   nguyenbachnhan.c3mx@soctrang.edu.vn
 • DƯƠNG THỊ MỸ HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942 479 247
  • Email:
   duongthimyhai.c3mx@soctrang.edu.vn
 • TRẦN  HOÀNG OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0902 824 929
  • Email:
   tranhoangoanh.c3mx@soctrang.edu.vn
 • TRẦN THỊ THÚY OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355 923 772
  • Email:
   tranthithuyoanh.c3mx@soctrang.edu.vn
 • NGUYỄN HUY HOẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964 866 531
  • Email:
   nguyenhuyhoang.c3mx@soctrang.edu.vn
 • HÙYNH THỊ KIM NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917 091 739
  • Email:
   huynhthikimngan.c3mx@soctrang.edu.vn
 • LƯƠNG VIỆT HỒNG NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909 099 349
  • Email:
   luongviethongngoc.c3mx@soctrang.edu.vn
 • TRẦN VĂN CẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979828195
  • Email:
   tranvancanh.c3mx@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Hôm qua : 192
Tháng 09 : 136.470
Năm 2022 : 207.893