Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020 (Áp dụng từ 04/5/2020)